Therapie voor welzijn in seks & relatie

Behandeling

Voor de behandeling maak ik gebruik van verschillende psychologische theorieën, met name een benaderingswijze uit de gedrag en leertheorie. Verder werk ik systemisch. Dat wil zeggen dat ik kijk welke factoren uit de omgeving invloed hebben op het gedrag van de persoon en zijn of haar probleem. De omgeving kan bijvoorbeeld bestaan uit de partnerrelatie, familiebanden en de werkomgeving. Wat seksuele problemen betreft speelt de partnerrelatie vaak een grote rol.