Therapie voor welzijn in seks & relatie

Werkwijze

Seksualiteit is een onderwerp waar veel mensen moeilijk over praten. Het bespreekbaar maken van een seksueel probleem zal voor velen uiteindelijk een opluchting zijn. En het is de eerste stap om dichter bij de ander te komen.

Sommige seksuele problemen zijn eenvoudig en snel opgelost. Andere problemen zijn complexer. Hoeveel gesprekken er nodig zijn, hangt af van de aard van het probleem en van de persoon zelf. Meestal vinden er 2 tot 10 gesprekken plaats.

Als psycholoog ben ik gebonden aan beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat ik zonder uw toestemming geen informatie verstrek aan derden.